Den Grønne ært

Rudersdal Børne kultur hus

KAN-MAN-TÆLLE-VANd-til-hjemmesiden.jpg
Snittefestival.jpg

Kære deltagere i projektet Hvad Uglen Fortalte

I oktober og november 2018, inviteres alle de ældste børnehavebørn over to dage til et herligt projekt i Den Grønne Ært sammen med Eventyr-Susanne og Natur-Katharina

Formålet med projektet er at de ældste børn i områderne Holte og Bøgebakken får en eventyrlig oplevelse hvor natur, eventyr, dans og billedkunst spiller sammen i en fantastisk helhed.

Børnene er de kommende skolebørn og vil møde nye kammerater på kryds og tværs af husene. Børnene øver sig i at lytte til hinanden og til de nye børn og voksne

I et spændende børnefællesskab tilgår vi ugler på forskellige vis. Vi arbejder således sciencepræget, kreativt og sprogligt med emnet.

Målet er at alle de deltagende børn opnår faktuel viden om ugler, hører spændende eventyr, at de får erfaringer med fortællerollen og selv laver fine ugler i billedkunstværkstedet. Børnene skal lege og sanse sig igennem dagene i Den Grønne Ært.

I outlook kan I se hvad dage jeres hus er tilmeldt og vedhæftet er også en oversigt over dagene.

I må meget gerne gå tallene for jeres børnehus igennem med tættekam, for at se om der skulle være rettelser

Dagsforløb for de to dage. Overordnet beskrivelse fra 9.30-13.00

Ankomst og god morgen fællessang

Eventyrfortælling

Billedkunst

Frokost

Naturformidling

Uglelege

Fortælleworkshop for børnene

Uglesang og farvelsang

Vi glæder os meget til at se jer til skønne dage i Den Grønne Ært

Venlig hilsen

Naturvejleder

Katharina Hejgaard

Område Bøgebakken og Område Holte

Rudersdal Kommune

72684333